BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLV/472/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 lutego 2018 r.

2018-03-02 14:46 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLV/472/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2018 - 2021

Przejdź do wiadomości