BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVI/482/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2018 r.

2018-03-29 12:55 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVI/482/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Przejdź do wiadomości