BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVI/483/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2018 r.

2018-03-29 12:54 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVI/483/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz wicedyrektorom szkół podstawowych i zespołu szkolno - przedszkolnego, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, psychologom, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

Przejdź do wiadomości