BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr L/531/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r.

2018-06-22 15:47 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr L/531/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza

Przejdź do wiadomości