BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr L/537/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r.

2018-06-22 15:46 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr L/537/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od ceny ich sprzedaży

Przejdź do wiadomości