BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LIV/577/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 listopada 2018 r.

2018-11-16 11:19 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LIV/577/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Przejdź do wiadomości