BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 maja 2019 r.

2019-05-31 10:42 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową ul. Mazurskiej i skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Wojska Polskiego w Piszu".

Przejdź do wiadomości