BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr X/120/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 sierpnia 2019 r.

2019-08-06 14:59 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr X/120/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Piszu na uchwałę Rady Miejskiej w Piszu nr XLIX/626/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i załącznika do tej uchwały oraz na uchwałę nr XIII/116/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę

Przejdź do wiadomości