BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XIX/205/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

2020-07-02 13:10 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIX/205/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza

Przejdź do wiadomości