BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XX/215/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 sierpnia 2020 r.

2020-08-31 09:05 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XX/215/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Przejdź do wiadomości