BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XX/218/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 sierpnia 2020 r.

2020-08-31 09:10 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XX/218/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przejdź do wiadomości