BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIX/587/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r.

2006-07-06 13:05 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/587/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo.

Przejdź do wiadomości