BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIX/596/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r.

2006-07-06 13:16 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/596/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu w mieście Pisz oznaczonego symbolem A 68 P

Przejdź do wiadomości