BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

U C H W A Ł A Nr XLIX/604/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r.

2006-07-25 07:47 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr XLIX/604/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: obciążenia służebnością gruntową działek stanowiących własność Gminy Pisz

Przejdź do wiadomości