BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-03 16:06 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 152/07 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2007 roku

2008-01-07 07:01 - Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE Nr 152/07 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2007 roku

Przejdź do wiadomości