BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-07 16:35 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 141/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 listopada 2007 r.

2008-01-09 10:20 - Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE Nr 141/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 listopada 2007 r.

Przejdź do wiadomości