BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-07 16:35 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 157/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2007 roku

2008-01-09 10:21 - Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE Nr 157/07 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2007 roku

Przejdź do wiadomości