BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 3 i 4 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

2008-04-30 15:09 - Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 3 i 4 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przejdź do wiadomości