BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-04 07:25 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/573/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

2008-01-07 14:21 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLIX/573/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Przejdź do wiadomości