BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-04 07:38 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XV/119/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007r. w sprawie: ustalenia warunków wspólnej realizacji budowy chodnika przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Jeże od km 108+452 do km 108+600

2008-01-04 08:22 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XV/119/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007r. w sprawie: ustalenia warunków wspólnej realizacji budowy chodnika przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Jeże od km 108+452 do km 108+600

Przejdź do wiadomości