BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-04 08:54 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IX/78/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szcegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

2008-01-08 07:21 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr IX/78/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szcegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przejdź do wiadomości