BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-04 14:37 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XVI/133/07 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla Sołtysów.

Przejdź do wiadomości