BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-04 14:05 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XVIII/183/07 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej

Przejdź do wiadomości