BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-04 14:03 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XVIII/184/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wysokości diet przysługujących radnym gminy i sposobu ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy.

Przejdź do wiadomości