BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-04 13:56 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XVIII/186/07 RADY MIEJSKIEJ w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: skierowania do Prokuratury Rejonowej w Piszu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z naruszeniem prawa przy przydziale lokalu mieszkalnego przy ulicy dr Władysława Klementowskiego 4/1 w Piszu z dnia 01 września 2006 roku wbrew zasadom zawartym w uchwale nr XX/164/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta będą zawierane w pierwszej kolejności oraz innych aktach normatywnych.

Przejdź do wiadomości