BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVIII/182/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 r.

2008-01-04 14:07 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XVIII/182/07 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej.

Przejdź do wiadomości