BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-04 14:41 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XVI/149/07Rady Miejskiej w Piszu z dnia z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

2008-01-06 18:56 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XVI/149/07Rady Miejskiej w Piszu z dnia z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przejdź do wiadomości