BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-04 14:43 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XVI/146/07 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: wyboru ławników do sądów rejonowych.

2008-01-06 18:54 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XVI/146/07 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: wyboru ławników do sądów rejonowych.

Przejdź do wiadomości