BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr L/609/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006r.

2008-01-07 13:10 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr L/609/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006r. w sprawie: zmieniajace uchwałę w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania sie z inkasa

Przejdź do wiadomości