BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007r.

2008-01-07 13:37 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym.

Przejdź do wiadomości