BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-01-07 14:16 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/572/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

2008-01-07 14:22 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLIX/572/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Przejdź do wiadomości