BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIX/573/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r.

2008-01-07 14:20 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/573/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przbiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Przejdź do wiadomości