BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIX/574/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r.

2008-01-07 14:54 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/574/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym.

Przejdź do wiadomości