BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2007r.

2008-01-09 11:20 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu z przeprowadzonej kontroli dotyczącej sprawdzenia realizacji uchwały Nr XLVII/541/06 Rady Miejksiej w Piszu w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz oraz przyjęcia wniosków pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z kontroli.

Przejdź do wiadomości