BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA Nr XIX/199/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r.

2008-03-03 09:40 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XIX/199/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.

Przejdź do wiadomości