BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-03-04 15:09 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XIX/197/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, określonych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi i administracji szkół, przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.

Przejdź do wiadomości