BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA Nr XIX/196/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r.

2008-03-03 09:58 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XIX/196/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Przejdź do wiadomości