BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XIX/203/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r.

2008-03-10 07:45 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XIX/203/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Przejdź do wiadomości