BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-04-07 14:59 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XX/225/08 RADY MIEJSKIEJ w PISZU z dnia 28 marca 2008r. w sprawie: udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych na terenie gminy Pisz.

2008-05-08 15:39 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XX/225/08 RADY MIEJSKIEJ w PISZU z dnia 28 marca 2008r. w sprawie: udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych na terenie gminy Pisz.

Przejdź do wiadomości