BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-04-15 10:57 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XX/223/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2008r. w sprawie: w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2008-2012”.

2008-05-08 15:39 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XX/223/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2008r. w sprawie: w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2008-2012”.

Przejdź do wiadomości