BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-04-15 15:35 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XX/217/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2008r. w sprawie: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 120 w mieście Pisz

2008-06-17 09:25 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XX/217/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2008r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 120 w mieście Pisz

Przejdź do wiadomości