BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-04-15 15:40 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XX/218/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2008r. w sprawie: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Tartaczną a rzeką Pisą w Piszu

2008-06-17 09:26 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XX/218/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2008r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Tartaczną a rzeką Pisą w Piszu

Przejdź do wiadomości