BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

2008-04-23 16:24 - Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XLII/497/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz na prawo własności nieruchomości będących własnością osób fizycznych

Przejdź do wiadomości