BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXII/250/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2008r.

2008-04-29 15:14 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXII/250/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie: zawarcia porozumienia o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej Nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk w km 45,900 ÷ 156,500.

Przejdź do wiadomości