BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

U C H W A Ł A Nr XXV/283/08 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 17 lipca 2008 r.

2008-08-01 13:22 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr XXV/283/08 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.

Przejdź do wiadomości