BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXIII/367/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 r.

2009-02-03 13:22 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A XXXIII/367/09 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.

2009-02-03 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A XXXIII/367/09 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.

2009-02-03 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A XXXIII/367/09 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.

2009-02-03 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A XXXIII/367/09 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.

2009-02-03 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A XXXIII/367/09 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.

2009-02-03 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A XXXIII/367/09 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.

Przejdź do wiadomości