BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIX/347/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2008 r.

2009-02-09 15:51 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIX/347/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przystąpienia do realizacji projektu indywidualnego pod nazwą "Program budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego", przyjętego na listę indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Przejdź do wiadomości