BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Władze Gminy Pisz

2003-07-17 11:20 - Dodanie nowej wiadomości: Władze gminy i miasta Pisz:

2004-08-24 16:48 - zmiana nazwy

2006-10-27 15:58 - Zakończenie kadencji Rady Miejskiej w Piszu

2006-12-01 13:07 - Zmiana na stanowisku Burmistrza Pisza

2007-01-30 14:43 - Wybór nowych :przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu

2007-07-12 10:50 - Wygaszenie mandatu burmistrza

2007-10-28 08:08 - Zmiana na stanowiskach zastępcy burmistrza

2009-06-12 14:41 - wygaśnięcie mandatu radnej

2010-11-15 16:04 - koniec kadencji radnych

2010-11-23 15:22 - odwołanie ze stanowiska Z.Bednarczyka

2010-12-02 15:46 - wybór nowych władz

2010-12-08 08:51 - zmniejszenie liczby zastępców burmistrza

2015-02-05 09:21 - Ob jęcie stanowiska z-cy Burmistrza przez Pana Janusza Puchalskiego

2015-11-23 14:08 - Zmiana skarbnika: Małgorzata Birage

2022-01-19 14:44 - Edycja wiadomości Władze Gminy Pisz

Przejdź do wiadomości