BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 lipca 2004

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 lipca 2004

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 lipca 2004

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: GALERIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W WIARTLU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MAJĄTEK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: STATUT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PLANY I ZAMIERZENIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KIEROWNICTWO - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 lipca 2004

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 lipca 2004

Wiadomości

Burmistrz Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Pisza - [Wszystkie zmiany]

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dodanie nowej wiadomości: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lipca 2004

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lipca 2004

Wiadomości

Kolegium Sołtysów

Edycja wiadomości Kolegium Sołtysów - [Wszystkie zmiany]

Kolegium Sołtysów

Edycja wiadomości Kolegium Sołtysów - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 lipca 2004

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lipca 2004

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Informacja Nr 06/2004

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 06/2004 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 80/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 czerwca 2004 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 80/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 czerwca 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 92/04 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ z dnia 12 lipca 2004 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 92/04 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ z dnia 12 lipca 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie krzewów

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie krzewów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 88/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 lipca 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 87/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 lipca 2004r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 lipca 2004

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 88/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 lipca 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 87/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 lipca 2004r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lipca 2004

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości .

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości . - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości .

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości . - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 lipca 2004

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 lipca 2004

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 lipca 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 lipca 2004

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 lipca 2004

Wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 99/04 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ z dnia 22 lipca 2004 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 99/04 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ z dnia 22 lipca 2004 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 lipca 2004

Wiadomości

„PISZAŃSKA KRAINA – WIELKIE ODKRYWANIE”

Dodanie nowej wiadomości: „PISZAŃSKA KRAINA – WIELKIE ODKRYWANIE” - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 lipca 2004

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 100/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 lipca 2004r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 100/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 lipca 2004r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 101/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 lipca 2004r. - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 lipca 2004

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian