BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 lipca 2024

Wiadomości

Ocena jakosci wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakosci wody - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 151/2024 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 151/2024 Burmistrza Pisza z dnia 24 czerwca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 145/2024 Burmistrza Pisza z dnia 12 czerwca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 145/2024 Burmistrza Pisza z dnia 12 czerwca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.195.2024.AF

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6730.195.2024.AF - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN.6730.78.2024.ER

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN.6730.78.2024.ER - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 lipca 2024

Wiadomości

Informacja o petycji

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o petycji - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.101.2024.AF

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6730.101.2024.AF - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 lipca 2024

Wiadomości

Protokół kontroli z 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli z 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 7/2024 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 7/2024 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

IV Sesja Rady Miejskiej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: IV Sesja Rady Miejskiej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

IV Sesja Rady Miejskiej w Piszu

Imienny wykaz głosowań. Posiedzenie z dnia 27 czerwca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Piszu w miesiącu lipcu 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Piszu w miesiącu lipcu 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

V Sesja

Dodanie nowej wiadomości: V Sesja - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 157/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 157/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 156/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 156/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 158/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 158/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 159/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 159/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 160/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 160/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 161/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 161/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 154/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 154/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 155/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 155/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

V Sesja

Edycja wiadomości V Sesja - [Wszystkie zmiany]

V Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE V SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 LIPCA 2024 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Pisza wotum zaufania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/28/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/28/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/29/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/29/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/30/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/30/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/31/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/31/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/32/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochronie Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piszu Nr LXIX/689/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” – pomoc gminy Pisz w zakresie dożywiania na lata 2024-2028 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/34/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/34/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/35/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/35/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/36/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/36/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w obrębie Babrosty, gmina Pisz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/37/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/37/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/38/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/38/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/39/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/40/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/40/2024 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Pisz do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 lipca 2024

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radnego Mariusza Trupacza

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona przez radnego Mariusza Trupacza - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radnego Mariusza Trupacza

Interpelacja złożona przez radnego Mariusza Trupacza - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Anetę Sawicką

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona przez radną Anetę Sawicką - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Anetę Sawicką

Interpelacja złożona przez radną Anetę Sawicką - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Anetę Sawicką

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona przez radną Anetę Sawicką - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Anetę Sawicką

Interpelacja złożona przez radną Anetę Sawicką - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radnego Łukasza Pietrzyk

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona przez radnego Łukasza Pietrzyk - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radnego Łukasza Pietrzyk

Interpelacja złożona przez radnego Łukasza Pietrzyk - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe władz Gminy Pisz złożone za rok 2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe władz Gminy Pisz złożone za rok podatkowy 2023 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Zuzannę Konopę

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona przez radną Zuzannę Konopę - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Zuzannę Konopę

Interpelacja złożona przez radną Zuzannę Konopę - [Wszystkie zmiany]

Orłowski Rafał - Zastępca Burmistrza Pisza od dnia 28.02.2024 r. do dnia 22.04.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Orłowski Rafał - Zastępca Burmistrza Pisza od dnia 28.02.2024 r. do dnia 22.04.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Zuzannę Konopę

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona przez radną Zuzannę Konopę - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Zuzannę Konopę

Interpelacja złożona przez radną Zuzannę Konopę - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę

Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę

Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę

Interpelacja złożona przez radną Jolantę Roszczypałę - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lipca 2024

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu za rok 2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu za rok podatkowy 2023 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie ZPN.6730.71.2024.ER

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie ZPN.6730.71.2024.ER - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.23.2024.AF

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6730.23.2024.AF - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pisz złożone za rok 2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pisz złożone za rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Świetlicka Elwira – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu do dnia 04.06.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Świetlicka Elwira – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu do dnia 04.06.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 lipca 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 165/2024 Burmistrza Pisza z dnia 3 lipca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 165/2024 Burmistrza Pisza z dnia 3 lipca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lipca 2024

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.200.2024.AF

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6730.200.2024.AF - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 lipca 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 166/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 166/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 164/2024 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 164/2024 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 163/2024 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 163/2024 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 lipca 2024

Wiadomości

V Sesja Rady Miejskiej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: V Sesja Rady Miejskiej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

V Sesja Rady Miejskiej w Piszu

Imienny wykaz głosowań - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.123.2024.AF

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE ZPN.6730.123.2024.AF - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian